Torbjörn Tillman

Pensionerad Chef för Livgrenadjärregementet och Östergötlands Försvarsområde (I4/ Fo 41). Passionerad ordlekare och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA).

Torbjörn Tillman är skald, försvarsdebattör och författare eller medförfattare till ett antal militär-pedagogiska, militär-taktiska och militär-historiska fackböcker. Till de senare hör bl a

”Infanteriets Stridsskolas Jubileumsskrift”        (1986)
”Livgrenadjärregementet i slutet av en epok”    (2001)
”Livgrenadjärerna under det kalla kriget”            (2002)
”Norra Smålands Regemente”                                    (2003)
”Livgrenadjärbiografier 1962-1997”                       (2007)
”Si vis pacem, para bellum/
Om du önskar fred, bered dig för krig”                    (2013 )

Mer nedan om dessa böcker och andra alster av min penna.

LÄS NÅGRA AV MINA KORTA BERÄTTELSER HÄR
(klicka på färgad titel)

Då klöver var på ängen
Pensionärsparets perfekta brott
Att lägga till och dra ifrån
En gnista i mörkret
Gammal men ung
Nationaldag
Vårkattor
Hagerts Kött & Chark
Styrman Duncker sjunker
Vid min dotters sida
Vinterljus
Fostran

LÄS NÅGRA AV MINA BÖCKER HÄR
(klicka på färgad titel)

På 2000-talet utgivna böcker med/av Torbjörn Tillman:

MILITARIA
Livgrenadjärregementet i slutet av en epok      (2001)  *)
Livgrenadjärerna under det kalla kriget              (2002)  **)
Norra Smålands Regemente                                      (2003)  *)
Livgrenadjärbiografier 1962-1997                         (2007)  *)

”SI VIS PACEM PARA BELLUM”
”Om du önskar fred, bered dig för krig” 
175 s. (2013)  **)
En militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning. Den börjar i Gustav Wasas tid och slutar i Vladimir Putins!

FAMILIARIA
TVINNADE TRÅDAR  400 sidor                                (2014) **)
är den första romanen i en trilogi om släkter i svensk stormaktstid och i historisk nutid. Sagorna i den är få, sanningarna fler. De flesta av dess figurer har en gång varit livs levande människor. Huvuddelen av dem är invävda under sina egna namn – de redan döda alltid – men de som fortfarande är i livet omskrivs med epitet från aktuell tid eller nämns i tredje person. Vävens varp är tre åter och åter återkommande grova trådar med gemensamma inslag. Väven framträder färgrik, när varpen till slut tvinnas samman i mattans fransar. Inslagen är romanens människoöden. En del påhitt är inflätade efter behov, men huvuddelen är vävd av trådar från sju släktsammanställningar. Dessa är utan slut och således är detta – en bok utan slut.

SOFIAS DÖTTRAR   220 sidor                                      (2015) **)
är den andra romanen i triloginoch den börjar år 1719, då Sofia Richter gift Chruus, störtar huvudstupa nedför trappan på Löfsta Värdshus, omtöcknad av rökgaser från kosackbranden. Romanen slutar nästan 300 år senare. Den är en fortsättning på några av de ”Tvinnade trådar”, som publicerades år 2014. Släkten von FERSEN blir de tre döttrarnas välgörare och i romanen flätas familjernas öden samman – en väntad bok.

MORFARS KRISTALLKULA 215 sidor                      (2015) **)
är trilogins tredje och sista roman och utgör den fantasifulla fortsättningen på böckerna TVINNADE TRÅDAR och SOFIAS DÖTTRAR. Den rör sig något i nutid, men blickar in i en okänd framtid. Nutiden är reell nog, men framtiden hör mystikens Nornor till att spinna och spåna om. Författaren gör så gott han kan. De tre huvud-personerna Catarina, Sofia och Johanna är inte fiktiva, men många påhitt är inflätade efter behov. Om spådomarna också utgör sanningen, är det inte bara en tillfällighet – till sist har historien ett slut.

POETICA
”ÖGONBLICK TILL DIG” 143 sidor                           (2015) **)
utgörs av sex novelletter och ett sextiotal dikter.
Boken är rikt färgillustrerad av östgötakonstnären Anders Gustafsson.

BIOGRAFICA
CATTIS SAMTIDA SAMTAL” 488 sidor           (2018)  ***)
är en biografi, som avhandlar Catarina Tillmans 50-åriga levnadsförlopp. Den intima texten med talrika färg- och musikillustrationer, bör tilltala Cattis´ många vänner och än fler bekanta. Dessa och andra läsare har genom biografin möjlighet att lära om ömsesidig djup kärlek. Att kvinnoklinken på Linköpings US lär sig något av bokens appendix är nödvändigt.

MEMOARIA
”HUND(H)ÅR”  100 sidor                                         (2019)  ***)
är en samling spår av människors bästa vänner – Jack, Toby, Klinga, Putti, Pucki, Pia, Chess, Bobo, Bamse. Ett av de första handlar om hunden, som bet mig och det sista om min dotter.

POLISIARIA
STORA STÖTEN  216 sidor                                       (2019)   ***)
är en fantasifull ”nyckelroman” med militär anknytning och kriminellt innehåll. Persongalleriet är fiktivt, men förebilderna är mycket reella. Var nyckelhålen sitter, anar läsare med lokalkännedom på Kvarn och Prästtomta Skjutfält. Och som sagt var – historien är ren fantasi.

FÖRLAG

*) ”Lgr-reg i slutet av en epok”, ”Lgr under det kalla kriget”, ”Norra Smålands Regemente”, och ”Lgr-biografier”är inte tillgängliga på denna hemsida.
De kan dock – liksom också alla ovanstående – beställas genom Torbjörn Tillman eller direkt från förlagen:

**) Noteria Förlag, Tororp, 590 32 Klockrike
Tel: 013-39 13 56 Mail: info@noteria.se

***) GML Tryckeri & Förlag, Scheelegatan 17, 112 28 Stockholm
Tel:08-650 85 54Mail: gml@gml.se

COPYRIGHT
Torbjörn Tillman, Sångarhem 43, 59028 Borensberg
Tel: 0141 404 80 Mail: torbjorn.tillman@boremail.com
Alla Torbjörn Tillmans böcker är bundna i hårdpärm.
De säljs till priset 1- 2 kr/ sida. (Se noter ovan).

LÄNKAR
Länk till Tvinnade trådar:
http://www.libellus.se/produkter.asp?ID=&forfattare=&titel=tvinnade+tr%E5dar
Länk till Sofias döttrar:
http://www.libellus.se/produkter.asp?ID=&forfattare=&titel=sofias+d%F6ttrar
Länk till Morfars kristallkula:
http://www.libellus.se/produkter.asp?ID=&forfattare=&titel=morfars+kristallkula

 

LÄSARKOMMENTARER (nedkortade)

OM SI VIS PACEM, PARA BELLUM

 Bertil Löfgren i Kil skriver 2013-09-21
Din bok ”Si Vis Pacem Para Bellum” är ett Mästerverk! Jag njuter, när jag läser sakta, sakta sida för sida för att insupa allt, eftersom allt är vår historia och mycket tänkvärt! Tack för att Du skrev detta verk, som är av yppersta kvalitet! Man får rätt perspektiv och överblick på ett fantastiskt sätt. Din skaldekonst är träffsäker! Det går inte med ord att tala om hur glad jag blev över att få äga denna bokskatt! Jag har talat med vår redaktör Per Berggrén för vår Kamrattidning Värmlandsörnen. Mitt önskemål är, att jag får göra ett inlägg och presentera Din bok, som jag tycker att alla inom vårt Försvar skall läsa med eftertanke. Jag tycker, att det är ett måste att läsa den, för att få rätt förståelse för vad som har skett med vårt försvar. Per har ställt sig positivt till detta. Med bästa hälsningar/ Bertil L

Sekreteraren i Sveriges Militärmusikers Förening (SMmF) 2013-09-21
Broder, i egenskap av medlemsansvarig och kassör blev jag den förste i styrelsen att läsa det av föreningen inköpta exemplaret av din bok (Si vis pacem … ), vilket jag läst med intresse. Jag delar även dina åsikter i försvarsfrågan. / Sture (sekr/kassör)
Sven Wergård i Borås 2013-09-23
Hej Torbjörn, Ett ödmjukt tack för den trevliga o lättlästa boken om vad som skett inom Försvarsmakten sedan mer än 500 år –imponerande och bra. Trevliga och många dikter – en förmåga hos Dig som jag inte vetat om! Verkligen läsvärda o bra!
Ha det bra – vi höres/ Sven Wergård

Göran Malmberg i Malmö och i Köpenhamn 2013-09-25
Stort tack för din eleganta och poetiska bok som jag fick igår. Jag har ännu endast hunnit ögna igenom några sidor men måste ändå uttrycka min beundran för din berättarkonst, din lyriska ådra, ditt dunder och brak och inte minst den omfattande research, som du lagt ned. Jag skall läsa boken grundligt. I allt vad du säger har vi samma uppfattning. Inspirerad av din outtröttliga kamp för att bevara åtminstone ett uns av förstånd i försvarsfrågan skall också jag börja att bearbeta kontakter och skriva insändare… Det är på tiden att sanningen kommer fram hur det står till med yrkesförvaret och antalet avlönade generaler och staber i förhållande till antalet stridsdugliga soldater. Därutöver kan det väl knappast ex. krävas 3 – 4000 tjänstemän på FMV för att köpa in mtrl till 20.000 soldater, etc etc. Det finns hur mycket som helst att skriva om. Ännu en gång – stort tack för en i mörkret lysande bok.
Med Livgrenadjärhälsning/  Göran M

Henrik Westling i Borås 2013-09-28
Hjärtligt tack för boken, som jag läst med stort intresse. Jag uppskattar mest de historiska avsnitten, som är lättlästa och innehållsrika. Att du tar in och framhåller Östgötagrenad-järernas och över huvud taget Östergötlands roll i sammanhanget gör det hela mera spännande, tycker jag. Dina personliga kommentarer och att du refererar till egna erfarenheter är kanske inte alltid så ”vetenskapligt” men gör framställningen mera levande och intressant. Och vad du tycker om den s k utvecklingen av det svenska försvaret, råder det ingen tvekan om! Hur som helst var det trevlig läsning, fast det underliggande budskapet inte frammanat någon särskilt gynnsam bild av Sveriges försvarsförmåga (!) i framtiden. Det verkar faktiskt som om du tyckte det var bättre förr!!! / Henrik W

Rolf Wirtén i Linköping 2013-09-29
Bäste Torbjörn! Jag har med intresse läst Din bok ”Si vis pacem para bellum”. Den ger en pedagogisk och utmärkt snabbrepetition av den svenska kungalängden och vad som hände med Sveriges gränser från Gustav Vasa och framåt. Du skildrar skickligt vägen fram till stormakt och returen till dagens situation. Speciellt intressant var det att läsa om ”vår tid”.
Vi var inte med om några nya gränsdragningar, men väl dramatiska förändringar av försvarsmakten. Man kan frankt säga att Du inte hymlar med vad Du tycker om processen och den nya strukturen. Och visst finns goda skäl att inför nästa försvarsbeslut analysera och intensivt diskutera hur det svenska försvaret skall utformas. Läget öster om oss är inte oproblematiskt. Hjärtligt tack för boken och lycka till med Ditt engagemang i den svenska.försvarspolitiken. Varma hälsningar till både från Gunvor och Rolf W

Gunnar Bengtsson i Malmö 2013-09-30
Kom ihåg mitt beröm för Din mycket intressanta, läsvärda och innehållsrika bok, som jag nu läst till 2/3. Var hämtar Du förmågan till sådan fantastisk diktning?? Den är lika innehållsrik som prosan i boken. Min rekommendation nu är att Du snarast försöker sälja in den till Skolverket som lättförståelig historielektion. Hur många elever skulle kunna köpa den?
5.000, 10.000, 100.000? Utarbeta en mängdrabatt – men ta dubbelt betalt av analfabeterna för de skall ju ha ”läshjälp”, inte ”läxhjälp”. Många lyckönskningar från/ Gunnar B

Jan Orrenius i Uppsala 2012 10-07
Tack för Din bok som jag läst med intresse. En nyttig repetition i svensk historia med tonvikt på krigen. Hade inte klart riktigt för mig den roll Livgrenadjärregementet spelat.
Den nuvarande kortsiktiga synen på behovet av ett försvar kommer säkert att straffa sig.
Tack också för Din skaldekonst och alla Dina fantastiska nödrim.
Varma hälsningar/ Janne Orrenius

 OM TVINNADE TRÅDAR, SOFIAS DÖTTRAR och MORFARS KRISTALLKULA

 Jan (Baggen) Backelin i Stockholm 2013-09-16
Verkligen imponerande är min spontana reaktion när jag öppnar din bok (TVINNADE TRÅDAR), som just anlänt med eftermiddagens postutdelning. Bokbinderi, papper, grafisk formgivning – allt andas högsta kvalitetsambition. Och framför allt gäller detta givetvis innehållet. Din förmåga att levandegöra förflutna skeenden i poetisk tappning ger dig en unik position jämfört med andra, ”prosaiska” historieförtäljare. Det skall bli mig ett nöje att på nytt vandra i spåren av dina Stålskodda versfötter. Det finns säkert anledning för mig att återkomma till detta så småningom. Jag tar för givet att du också har en del föredragstemata inom ditt ämnesområde. Med höstliga hälsningar/ Jan B

 Jan (Baggen) Backelin i Stockholm 2014-10-13
Torbjörn (efter läsning av TVINNADE TRÅDAR och inför SOFIAS DÖTTRAR och MORFARS KRISTALLKULA) citerar jag:
Innerst inne i mig står en sliten, vanvårdad filmprojektor. Kuggar har lossnat, dreven hackar, motorn slirar, den stora filmrullen är skev, celluloiden har brustit. Men för något flyktigt ögonblick fungerar allt som det ska och en bildruta, en enda, blir synlig. Sedan rasslar den trasiga projektorn vidare.”
Så värjde sig Torgny Lindgren, när förläggaren bad om hans memoarer. Då jag nu har sträckläst din roman TVINNADE TRÅDAR och efter att tidigare (glimtvis) ha tagit del av den kommande SOFIAS DÖTTRAR – kan jag inte bättre sammanfatta mina intryck än som raka motsatsen till TL:s beskrivning. Ditt minnesmaskineri verkar vara i perfekt skick, och jag ser med förväntan fram mot nästa steg i din författarkarriär. Vågar jag förutsätta att denna välskrivna roman är första delen i en blivande trilogi med din speciella kombination av prosa och rimmad poesi? Nornorna representerade ju det gångna, det varande och det kommande.Tveka inte inför framtidsskildringar! Med läslystna hälsningar från kompisen på teleskåpet/ Jan Baggen Backelin.

Detta Baggens förslag resulterade att författaren beslöt sig försöka skåda in i framtiden i
MORFARS KRISTALLKULA.

Christina Sandström-Larsson i Sörberge, Timrå, Sundsvall 2014-03-10
Hej. Har nu läst igenom dina TVINNADE TRÅDAR. Mycket bra. En intressant läsning – läser med intresse om Rysslands härjningar i Finland då jag själv har ”finska flyktingar” i min släkt på min morfars sida. Kanske bör man läsa din bok flera gånger för att komma ihåg olika fakta, men en bra bok kan man ju med fördel läsa flera gånger. Tycker också att det är ett lagomt upplägg mellan fakta och berättelser. Kanske kommer jag själv att undersöka min mans vallonsläkt efter inspiration från din bok. Läser också med intresse dina fransar, det är roligt att se hur släkten ser ut idag. Önskar att min far hade varit tio år yngre och kunnat läsa. Mvh/ Christina L.

 Marianne Klöfverskjöld i Falsterbo 2014-10-14
Gratulerar till Ditt verk, Torbjörn, inte dåligt! Fin färg på pärmen också! Allt som är blått, blått, tycker jag är vackert…  Bra bild på Dig. Förmodar att Du redan har något nytt projekt i görningen… Lycka till och ha det så bra/ Marianne K.

Bertil Löfgren i Kil 2014-10-16
Idag fick jag Din bok (TVINNADE TRÅDAR). Jag kunde inte hålla mig utan måste läsa något ur boken innan jag skulle till ett annat ärende. Direkt blev jag fascinerad över Ditt språk. Som jag alltid har sagt till dig Torbjörn, så är Du i mitt tycke något utöver det vanliga i allt. Allt vad Du gör blir så särpräglat av Dina kunskaper och det blir så intressant. Denna bok kommer att bli till glädje för mig och övriga familjemedlemmar. Detta i all hast. Men jag kände direkt detta är en bok, som jag vill läsa från pärm till pärm, bara detta som jag läste om din Pappa som stupade i så tidig ålder. Varma hälsningar / Bertil L.

Jan Wickbom i Boden 2014-11-12
Broder Torbjörn ! Nu har jag läst Tvinnade Trådar. Jag har sedan länge känt till Din arbetskapacitet och Din stora klokhet, så jag är inte överraskad, men boken imponerade ändå. I den brytningstid som VK 2/millenieskiftet innebär för Sverige, har Din bok ett kulturhistoriskt värde och det är viktigt att Du visar att vår kultur består av tvinnade, månghundraåriga trådar. Och att kultur även består av försvar. Jag ser nu fram mot efterföljaren SOFIAS DÖTTRAR, som lär var ett ”stickspår” från revolutionens Europa till USA. Vad MORFARS KRISTALLKULA – den sista boken i trilogin – kan komma att innehålla, det står väl i stjärnorna. Spännande! /Jan W

Ingemar Ingemarsson i Linköping 2015-07-20
Intryck efter att ha läst ”Sofias döttrar” – Först måste jag hylla dig för att ha skrivit en spännande, innehållsrik och ändå lättläst historisk roman. Jag fick ju förmånen att läsa ”Tvinnade trådar” och tycker nu, efter att just ha läst ut efterföljaren, att du har lyckats bättre med den. Du har en förmåga att smyga in fina miljöskildringar; ett bra exempel är andra stycket på sidan 21. Slika tavlor skulle du kunna ha fler eftersom du ofta rör dig i förflutet presens. Kapitel 6 tycker jag faller lite utanför ramen till den historiska roman du har skrivit. Där blir du mer av den historielärare du var i ”Tvinnade trådar”. Kapitel 8 upplever jag också som en utflykt från romanens huvudled. Vill du introducera revolutionens Frankrike (som ju spelar en stor roll i fortsättningen), eller vad? Det är en mycket bra idé att ha med porträtt av avlidna och nu levande personer. Det är också en rolig idé att gissa hur icke porträtterade personer skulle ha kunnat se ut. Dock reagerade jag lite inför ”porträttet” av Ann-Sofi Gabriel (sid. 200). Det föreställer Fredrika Bremer, eller hur? Du bör nog välja porträtt av människor som är mindre kända än hon/ Ingemar I

 OM ÖGONBLICK TILL DIG

Birger Svensson i Östergötland skriver den 2015:-08-15
Torbjörn! Har just fått ”Ögonblick till Dig” och njuter av elegant tryck och utsökt redigering! Har läst lite och inser att jag bör följa Ditt råd att läsa sakta och tänka! Återkommer!
Namnet Tillman har alltid varit betydelsefullt. Din pappa var min första kompanichef och Du tillsammans med Bengt Kleist, då unga korpraler, lärde mig grunder i militärt beteende vid KFÖ 1955. Sedan har vi genom åren setts på mäss och i busken vid repövningar och kurser. År 1974 fick det militära engagemanget vika för det civila och enda kontakten blev då Kamratföreningen, vars tidskrift jag uppskattar högt! MVH Birger.S

Göran Malmberg, i Malmö och Köpenhamn, skrev 2017-08-11
om ÖGONBLICK TILL DIG och om CATTIS SAMTIDA SAMTAL:
Bäste Torbjörn, Hoppas att du haft en rimlig sommar och att skaldekonsten och hälsan står dig bi. Jag har tidigare köpt din bok ÖGONBLICK TILL DIG och däri funnit både glädje och tröst inför den ålderns höst, som vi alla förr eller senare drabbas av … Jag har nu läst din bok flera gånger och varje gång har den berört mig mer och mer. Den får mig att minnas ungdomsåren på Livgrenadjärregementet i Linköping och Kvarn, men också ungdomens bravader i Linköpings ”sällskapsliv” – Frimis, Trädgårdsföreningen, Gunnar Hoffstens orkester och dansanta damer från dåtidens för- och folkskoleseminarier, festerna på mässen m.m. Jag blir också fångad av dina dikter om livet, ålderdomen, kärleken och det som väntar därefter. Jag tycker boken har så många smultronställen för en sökande själ att jag tycker den skulle givits ut på ett större förlag än NOTERIA, t ex på BONNIERS. Jag har i olika omgångar lånat ut ”Ögonblicken” till två kloka och fortfarande vackra damer, som i sin ungdom varit ytterst tilldragande. Jag har känt dem i många år, båda änkor efter långa äktenskap, säkert präglade av den passion du diktar om. Båda har blivit så gripna … att jag beslutat att skänka dem varsin bok – om du har några exemplar kvar. De läser ett stycke varje kväll säger de. Det tar tid att smälta, förstå och förlåta. Jag undrar sålunda om du har kvar några ex av din bok ”Ögonblick till dig” och i så fall om jag kan få beställa två ex mot sedvanlig betalning? Med alla dina litterära kvaliteter i åtanke, vill jag också gärna stötta din utgivning av CATTIS SAMTIDA SAMTAL. Du kan således skriva upp mig även på den beställningslistan. Med tack för ditt skaparmod, din ordkonst och allt du gjort för Rikets försvar och Livgrenadjärregementet och med vänliga hälsningar från
Göran Malmberg

OM CATTIS SAMTIDA SAMTAL

 Lena Carlberg-Johansson i Stockholm 2018-09-07
Jag uppskattar särskilt delarna om vår tonårstid i Boden, med tillhörande foton och somrarna med Cattis och er därefter. Besöken på ert torp med utomhusövernattning, cykelturer, kortspel, bad och gräsklippning och seglatsen med strandhugg i Smögen. Och våra veckor i Blekinge, Skåne, Köpenhamn och så småningom västkusten. På tåget dit var som sant skrivet enda gången vi bråkade, uttröttade av varandras sällskap.  Jag noterar att det i beskrivningen av Cattis sista tid framgår att hon uppskattade sin väldoftande hudkräm, en gåva från mig, vilket gör mig glad och varm i hjärtat. Jag vill att ni ska veta hur mycket de mailsamtal jag och Cattis hade under hennes sista höst betydde för mig då vi skrev om det som är viktigt i livet. Genom boken känns Cattis levande. Varm hälsning från/Lena C

Binnie och Göran Wetterlundh i Halmstad 2018-09-11
Torbjörn !Binnie har nu läst Cattis samtida samtal och vill gärna tacka Dig för entänkvärd och fin bok. Jag har nu tagit över. /Göran W

Karin Richter i Glommen 2018-09-15
Jag läser vidare i boken om Cattis. Är verkligen imponerad. Du har ju gjort ett enastående arbete som jag fått ta del av. Hälsningar och kram/Karin R

Bertil Löfgren i Kil 2019-09-15
Hej Torbjörn! Boken om Catarina kommer man aldrig att glömma. Den var så omskakande. Man får en annan distans till livet. Jag är mycket glad över att jag köpte boken! Den gav mig mycket mer än vad jag kunnat ana. Jag sträckläste boken. Dikten ”Hallå – Hennes glada – Hallå” är synnerligen gripande. När jag kom dit kunde jag inte hålla tillbaka tårarna längre. Boken är upplyftande trots alla sorgligheter, mycket tänkvärd och fyller en plats i vårt hem. En briljant skriven bok om Ert enda barn Catarina, som får sona med sitt liv för dålig behandling inom vården. Henne glömmer man aldrig!/ Bertil L

Tina Lenntorp i Stockholm 2018-09-16
Hej! Har nu läst boken. Jobbig men även fin läsning. Tacksam över att ha haft möjligheten att lära känna Cattis. Hon var en viktig del av min tonårstid och framåt . Arbetar även sedan ett och ett halvt år som kurator vid en palliativ enhet på Ersta sjukhus. Träffar både patienter och närstående. Läste boken både med mina privata känslor, men även ur ett professionellt perspektiv. Tack! Tina Lenntorp(av Cattis kallad Cricko)

Gerd Riccius i Göteborg 2018-09-19 och 12-14
Jag vill bara meddela att jag har mottagit “Cattis samtida samtal”. Jag ser verkligen fram emot att läsa den. För tillfället har jag fullt upp.  Efter en mycket hektisk period med mycket arbete som krönikör i Göteborgs-Posten, ledare av tre konversationsgrupper i franska, bokcirklar, föreläsningar, resor etc fick jag till slut det lugn och den ro, som krävs för att ta del av “Cattis samtida samtal”. Din bok är i högsta grad drabbande, rörande och en helt fantastisk berättelse om den ovillkorliga kärlekens makt men också om den djupaste sorg och om det värsta som kan drabba en människa – förlusten av ett älskat barn. Gestaltningen av denna förlust är skildrad med en sådan äkthet att personerna, inte minst Cattis själv, framstår som märkbart levande. På något sätt har du med denna bok, som berör med en osedvanlig styrka, givit Cattis evigt liv. Samtidigt utstrålar bokens sidor en glädje över ynnesten att ha fått älska och komma nära denna underbara dotter, så full av närvaro, livsglädje och kraft innan sjukdomen till slut bröt ner henne. Jag lade ifrån mig boken med tårar i ögonen och blödande hjärta, men också stärkt i min övertygelse om hur vi ska leva våra liv. Tidens utsträckning är av underordnad betydelse så länge vi framlever våra liv i kärlek och omsorg om våra närmaste. Den sanningen har du bevisat med din beundransvärda bok och med det sätt varpå du öppnat ditt hjärta. Så underbart att Cattis fick sådana föräldrar! Bättre stöd i livet kunde hon aldrig ha fått. Nu lever hon vidare i sina döttrar, som liksom sin mor kommer att vara till stor glädje för Mormor och Morfar. Allt gott önskar jag dig och hela din härliga familj inklusive. hundar. Varmaste hälsningar och tack för allt jag fått lära mig och tagit del av genom din bok/ Gerd R

Börje Johnsson i Eksjö 2018-11-11
Jag och min hustru har läst boken. Vi vill framföra vårt varma tack för att vi har fått ta del av ert leverne och då främst Cattis liv. Det var en fantastisk läsning – såväl spännande som fängslande./Börje Johnsson

Kerstin Sandström i Timrå, Sundsvall 2019-01-07 och 01-14
Jag har nu läst din bok om Catarina och eftersom jag inte kände henne personligen så har din bok varit lite som ett pussel, där bitar från hennes uppväxt och levnadsöde har hamnat på plats allt eftersom. En djupt gripande bok om Cattis liv, sjukdom och död. En bekräftelse på att sjukvården inte alltid fungerar som man skulle önska. En mycket gripande läsning där tårarna föll mot slutet, svårare än någon skulle behöva uppleva. Ditt verk är till stor glädje för Cattis döttrar, att läsa om sin mor och även för kommande släktforskare, som inom sin tid kan berika släkte. Beträffande din nya ”hundbok” så beställer jag den förstås. Varma hälsningar/ Kerstin

Lars-Erik Widman i Linköping 2019-01-09
”Cattis samtida samtal” är mycket innehållsrik och språkligt lättläst. Beskrivningen av Cattis liv, leverne och utveckling är fängslande, stark och varm. Jag tror dock att man måste känna familjen något för att förstå den djupa saknad den känner efter hennes bortgång. Tyvärr kände vi inte Cattis så djupt. Men boken beskriver hennes utveckling, energi och framåtanda mycket väl. Man förstår kärleken och saknaden. Må minnet av Cattis leva för alltid.

Lycka till med fortsatt författande/Lars-Erik Widman

Birgitta Carlsson i Linköping 2019-01-30
CATTIS SAMTIDA SAMTAL handlar om författarens dotter, hennes liv och leverne fram till hennes död 2015. Författaren, (fadern) berättar om hennes utbildning, karriär och hennes liv, som dotter, maka och mor. Fadern berättar i samtalsform/dialog med dottern Cattis på ett mycket trevligt och målande sätt, så att läsaren känner sig närvarande. Hennes utbildning inom det militära kan tyckas ta mycket plats i boken, men hennes budskap till läsaren var även att bevisa, att kvinnor också kan satsa på en karriär inom det militära. Författaren belyser en mycket god sammanhållning i familjen, många familje- och traditionella släktträffar under årens lopp. Familjen gjorde många resor tillsammans såväl i Sverige som utomlands. Boken förgylls också, när Cattis bildar familj och två barnbarn tillkommer. Fadern döljer inte sin stolthet över Cattis framgångar, driftighet och hennes empati att värna om den egna familjen/släkten och många vänner. Cattis räckte till för alla. En röd tråd genom hela boken visar, att far och dotter stod varandra mycket nära. I slutet på boken, där Cattis och familjen förstår, att hon inte kommer att överleva sin sjukdom, beskriver fadern den svåra tiden på ett mycket känslosamt sätt. Samtalen mellan dottern och fadern berör läsaren starkt. Författaren skriver mycket i samtal/dialogform med dottern, vilket gör berättelsen så levande. Boken är på c:a 500 sidor och mycket läsvärd!/ Birgitta C

Tina Utter Revisionsbyrå iLinköping 27/1 2020
Torbjörn, så tråkigt att Du är sjuk. Jag vill att du skall veta att Cattis alltid varit en stor förebild för mig och än i dag tänker jag i vissa situationer på hur hon skulle ha hanterat saker man ställs inför. Att hon var pappas flicka har jag alltid förstått och ni kan vara stolta över varandra. Jag lovade att skriva en recension om boken om Cattis, livet kom imellan, men jag var så glad över att ha boken och kunna minnas Cattis och hennes glada sätt. Jag är också väldigt tacksam över att få ha träffats Dig och det var mycket ”coolt” tycker jag att Du bjöd mig på lunch. Så roigt att Du och Gudrun håller kontakt med Cattis vänner starka. Varma hälsningar från Tina Utter.

OM HUND(H)ÅR

Anders L(?) i Enskede eller Anders B (?) i Åtvidaberg 2019-08-08
Boken är en kärleksförklaring till hunden, människans bästa vän. Boken är inte en fackbok om hundhållning och hunduppfostran, utan episoder med olika hundar under ett långt människoliv. Den tål att läsas av envar, som har ett ömt hjärta för vänner, barn och valpar. HUND(H)ÅR är en innerlig bok och lika bra som STORA STÖTEN, men på ett helt annorlunda sätt/ Anders

Agneta Josephson i Fiskebäckskil 2019-08-10
HUND(H)ÅR är gripande för alla, som har haft en hund och bör vara tilltalande för dem, som aldrig har haft en sådan lycka./ Agneta J

OM STORA STÖTEN

Göran Lagerholm i Stockholm i december 2019
Bäste Torbjörn! Boken (STORA STÖTEN) är jag i full färd med att läsa. Spännande och rolig. Du kan skrivaJag deltar i många sammankomster med gamla kamrater från tiden i Försvarsmakten. Jag var anställd från 1962 till 2004 , i början och slutetsom reservofficer i Medicinalkåren. Bland andra kamratkretsar har jag värvats till Livgrenadjärklubben (i Stockholm). Som reservofficer var jag tjf regementsläkare på Livgrenadjärregementet en kort period på 60-talet och deltog i dåtidens livliga och kamratbefrämjande mässliv. Minnet lever kvar, inte minst genom figuranterna i STORA STÖTEN /Göran.L

Anders Åhammar i Borensberg 2019-12-08
Inte nog med att miljön i STORA STÖTEN synes välbekant och att de flesta personerna bakom många alter egon kan kännas igen. Storyn är fascinerande, utvecklingen är oväntad och ROLIG! Det är en bok för alla! / Anders Åhammar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *